Świadczymy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców

O nas

Młoda kadra gwarantuje elastyczność i szybką reakcje na zaistniałe sytuacje – w trosce o Naszych Klientów

Początki działalności kancelarii prawnej wiążą się z transformacją ustrojową na przełomie lat 80, 90 Kancelaria zajmowała się głównie przekształceniami własnościowymi, tworzeniem nowych podmiotów prawnych, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

W tym czasie m.in. reprezentuje Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin w negocjacjach z firmą Vattenfall AB w sprawie utworzenia spółki joint ventures.

Jednocześnie uczestniczyła w tworzniu tak znaczących podmiotów jak:

  • Massive Polska Sp. z o.o. we Wrześni (branża oświetleniowa),
  • Silver Plastic Poland Sp. z o.o. w Stęszewie (opakowania),
  • Stollverck Polska Sp. z o.o. w Jankowicach, gm. Tarnowo Podgórne (wyroby czekoladowe),
    a także
  • ARAL Polska Sp. z o.o. w Poznaniu (sieć stacji paliw, obecnie BP Polska).

W następnych latach Kancelaria prawna koncentruje się na obsłudze podmiotów gospodarczych, świadcząc stałą obsługę m.in spółkom Stollwerck Polska, czy ARAL Polska Sp. z o.o., a po połączeniu BP Polska SA w Krakowie, świadcząc również w ramach zleceń pomoc prawną przykładowo takim spółkom jak Stinnes Polska (po przejęciu OBI), spółkom zależnym grupy Metro.

Obecnie adwokatem zarządzającym jest Michał Jatczak, specjalizujący się w prawie energetycznym, nieuczciwej konkurencji oraz prawie budowlanym.

Producentom wyrobów budowlanych oferujemy pomoc w przygotowaniu projektu deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz informacji towarzyszącej oznakowaniu CE lub informacji towarzyszących oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym. Oferujemy również pomoc przy tworzeniu księgi zakładowej kontroli produkcji.

Pomagamy w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, a także pozwoleń na użytkowanie.
Z nami czujesz się pewniej.

  • adw. Andrzej Jatczak – prawo gospodarcze, obrotu nieruchomościami i cywilne,
  • Lucyna Matulis – prawo administracyjne z zakresu prawa budowlanego, prawo pracy,
  • Michał Jatczak – prawo handlowe, cywilne, karne.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców